20 / 09 / 1395 Heart

رشد جنین و تغذیه

مولف : فریال حقانی پور (کارشناس مامایی) ، بازدید : 1110

رشد جنین و تغذیه

سه ماهه اول  اسم من رویان است. من اینجا هستم، به من نگاه کنید رویان گرچه هنوز به اندازه سر سنجاق هم نیستم ولی همه توانایی هایم را از جفت می گیرم و تازه کار من شروع شده. برای اینکه تکامل پیدا کنم به شدت تلاش می کنم و به کمک مواد مغذی که از طریق جفت دریافت می کنم تکامل پیدا می کنم، چقدر کار دارم!.....اووه ادامه مطلب...

16 / 09 / 1395 Heart

تغذیه در بارداری

مولف : فریال حقانی پور (کارشناس مامایی) ، بازدید : 3028

تغذیه در بارداری

جنینی که در رحم دارید در مورد تغذیه شما و خودش، سخن می گوید. به یاد داشته باشید که شما برای دو نفر غذا می خورید نه به اندازه دو نفر. آنچه که می خورید هم به سلامت شما و هم به سلامت جنینی که در رحم دارید کمک خواهد کرد. در حقیقت در تمام دوران بارداری شما دو نفر درهمه چیز با هم شریک هستید. با هم نفس می کشید، با هم غذامی خورید و با هم می نوشید، پس سعی کنید از این فرصت برای ایجاد یک عادت غذایی خوب استفاده کنید تا ضمن اجتناب از خستگی و فرسودگی خودتان، رشد و تکامل مطلوب فرزند تان نیز تامین شود. گروه ها ادامه مطلب...

06 / 09 / 1395 Heart

صحبت کردن با جنین در بارداری

مولف : فریال حقانی پور (کارشناس مامایی) ، بازدید : 6972

صحبت کردن با جنین در بارداری

صحبت با   کودکان   یکى از مهمترین کارهایى است که والدین درارتباط با فرزندانشان انجام مى دهند. صحبت با   کودکان   براى رشد آنها اهمیت حیاتى داشته و انجام هر چه زودتر آن نتایج بهترى به دنبال ادامه مطلب...

قبلی
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14
بعدی