15 / 10 / 1395 Heart

مصرف دارو در بارداری

مولف : ، بازدید : 696

مصرف دارو در بارداری

هر عاملی که طی دوره تکامل رویانی و جنینی موجب تغییر دائمی در شکل یا کارکرد بخشهای مختلف بدن جنین شود تراتوژن یا آسیب زا وبه عبارتی خطرناک نامیده می شود این کلمه ریشه یونانی دارد و به معنی هیولاست. تراتوژنهایی که تاکنون شناخته شده اند شامل مواد شیمیایی ، ویروسها عوامل محیطی فاکتورهای فیزیکی و داروهاست. هر خانم باردار به جز ویتامین در بارداری به طور م ادامه مطلب...

20 / 09 / 1395 Heart

رشد جنین و تغذیه

مولف : فریال حقانی پور (کارشناس مامایی) ، بازدید : 783

رشد جنین و تغذیه

سه ماهه اول  اسم من رویان است. من اینجا هستم، به من نگاه کنید رویان گرچه هنوز به اندازه سر سنجاق هم نیستم ولی همه توانایی هایم را از جفت می گیرم و تازه کار من شروع شده. برای اینکه تکامل پیدا کنم به شدت تلاش می کنم و به کمک مواد مغذی که از طریق جفت دریافت می کنم تکامل پیدا می کنم، چقدر کار دارم!.....اووه ادامه مطلب...

16 / 09 / 1395 Heart

تغذیه در بارداری

مولف : فریال حقانی پور (کارشناس مامایی) ، بازدید : 1595

تغذیه در بارداری

جنینی که در رحم دارید در مورد تغذیه شما و خودش، سخن می گوید. به یاد داشته باشید که شما برای دو نفر غذا می خورید نه به اندازه دو نفر. آنچه که می خورید هم به سلامت شما و هم به سلامت جنینی که در رحم دارید کمک خواهد کرد. در حقیقت در تمام دوران بارداری شما دو نفر درهمه چیز با هم شریک هستید. با هم نفس می کشید، با هم غذامی خورید و با هم می نوشید، پس سعی کنید از این فرصت برای ایجاد یک عادت غذایی خوب استفاده کنید تا ضمن اجتناب از خستگی و فرسودگی خودتان، رشد و تکامل مطلوب فرزند تان نیز تامین شود. گروه ها ادامه مطلب...

قبلی
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11
بعدی