01 / 08 / 1397 Heart

اکوکاردیوگرافی قلب جنین

بازدید : 1541

اکوکاردیوگرافی قلب جنین

 اکوکاردیوگرافی قلب جنین 🔴✅ اکوکاردیوگرافی قلب جنین یکی از روش های تشخیص اختلالات مادرزادی قلب است که به کمک آن می توان ساختار قلب جنین را بررسی کرده و بسیاری از اختلالات عمده را قبل از تولد نوزاد تشخیص داد. یکی از دلایل مرگ و میر نوزادان در هنگام تولد اختلالات مادرزادی قلب است که طبق آمارها شیوع آن ۶ مورد از هر ۱۰۰۰ نوزاد متولد شده گزارش شده است. بنابراین تشخیص قبل از تولد می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت مراقبت های مورد نیاز نوزاد داشته باشد.
روش انجام اکوکاردیوگرافی قلب جنین همانند سونوگرافی است. بهترین زمان برای انجام اکوکاردیوگرافی جنین هفته ۱۸ الی ۲۴ بارداری است . با توجه به محدودیت سقط قانونی در ایران توصیه می شود قبل از هفته ۱۹ انجام شود تا در صورت وجود نقایص عمده قلبی بتوان از سقط قانونی جنین استفاده کرد.
◀️ چه کسانی باید اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام دهند؟
با توجه به اینکه ساختار عمده قلب جنین در سونوگرافی سلامت سه ماهه دوم بارداری بررسی می شود الزامی به انجام اکو برای همه خانم های باردار نیست. بر اساس مطالعات انجام شده در موارد زیر انجام اکو توسط پزشک توصیه می شود.

◀️کاربرد اکوکاردیوگرافی قلب جنین
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
    وجود بیماری لوپوس در مادر

   داشتن سابقه بیماری های مادرزادی قلبی در خانواده یا فرزندان قبلی

    بارداری با روش IVF
   
   بیماری های متابولیکی مادر نظیر دیابت

   مصرف داروهای تراتوژن در بارداری نظیر لیتیوم

   احتمال اختلالات کروموزومی در جنین

    وجود هر گونه ناهنجاری یا یافته غیر طبیعی در جنین

    هیدروپس جنینی

   شفافیت پس گردنی (NT) بالای جنین

   دوقلوهای مونوکوریونی که  از یک جفت تغذیه می کنند.

  برای اطمینان از اینکه آیا جنینتان به اکوکاردیوگرافی نیاز دارد یا خیر پیشنهاد میگردد با پزشک زنان خود مشاوره کنید