24 / 09 / 1399 Heart

پیچیدن بندناف

مولف : فریال حقانی پور کارشناس مامایی ، بازدید : 97

پیچیدن بندناف

چرا بندناف دور جنین می پیچد؟ در شرایط خاصی که قابل پیشبینی و پیشگیری نیست، بندناف به دور اندامها یا دورگردن جنین میپیچد.
برخی خانمها معتقدند پا روی پا انداختن باعث پیچش بندناف دور گردن جنین میشود، اما این باور کاملا اشتباه است و ارتباطی بین این دو وجود ندارد.
برخی دیگر میگویند خانم باردار باید به پهلو بخواهد و طاقباز (به پشت) خوابیدن باعث پیچش بندناف دور گردن جنین میشود، واقعیت این است که از نیمه دوم بارداری، یعنی از هفته 20 تا 24 به بعد، به دلیل بزرگ شدن رحم، اگر خانم باردار به پشت بخوابد، بندناف دور گردن جنین نمیپیچد، اما به دلیل فشار رحم روی عروق بزرگ شکمی (رگ آئورت و سیاهرگ بزرگی که خون را به طرف قلب میبرد)، برگشت خون از اندامها به قلب مختل میشود و خونرسانی به جنین تحت تاثیر قرار میگیرد. خانمهای باردار به پهلوی چپ بخوابند و اگر نمیتوانند کامل به پهلو بخوابند، حداقل 30 تا 40 درجه به سمت چپ زاویه داشته باشند و یک بالش، سمت راست کمر بگذارند که حداقل کمی به سمت چپ چرخیده باشند. به این ترتیب فشار از روی عروق بزرگ برداشته میشود و خون راحتتر به جنین میرسد.
✍ یکی دیگر از باورهای قدیمی این است که وقتی خانم باردار میخواهد در خواب از این پهلو به آن پهلو شود، باید بنشیند و بچرخد، اما پیچش بندناف دور جنین ربطی به وضعیت قرارگیری مادر ندارد و فقط در اثر حرکتهای خود جنین داخل مایع آمنیوتیکی اتفاق میافتد.
 
🌺 بهتر است از نیمه دوم بارداری، خانمهای باردار به پهلوی چپ بخوابند
 
💗 پیچیدن بندناف دور گردن جنین چه زمانی خطرناک است؟
چون بندناف به اندازه کافی بلند است، معمولا پیچیدن آن دور گردن جنین باعث فشار زیادی نمیشود و خطر جدی ای برای جنین ایجاد نمیکند، اما در برخی موارد، بندناف خیلی محکم دور گردن جنین پیچیده میشود و در موارد نادر، گره واقعی ایجاد میکند که مانع خونرسانی به جنین میشود و مرگ جنین را در رحم به دنبال دارد.
پیچش بندناف دور گردن جنین در اواسط بارداری خیلی نگران کننده نیست و به بررسی نیاز ندارد، اما در اواخر بارداری، به خصوص اگر قرار باشد زایمان طبیعی باشد و بندناف چند مرتبه دور گردن جنین پیچیده و کوتاه شده باشد، باعث فشار روی بندناف، کم شدن و قطع جریان خون مادر به جنین و نامرتب شدن قلب جنین و در برخی موارد مرگ جنین خواهد شد.( البته این موارد نادر است)
✍ اگر در سونوگرافی تشخیص داده شود بندناف دور گردن جنین است، باید در تمام طول زایمان طبیعی، یعنی از زمانی که دردها شروع میشود تا زمان تولد نوزاد، دقیق و با فواصل کوتاه، ضربان قلب جنین کنترل و از دستگاه مانیتورینگ برای ثبت ضربان قلب جنین استفاده شود.
برخی جنینها را در این شرایط نمیتوان با زایمان طبیعی به دنیا آورد و با نامرتب شدن تعداد ضربان قلب آنها، به سزارین فوری نیاز است.
پایین افتادن بندناف نیز از اورژانسهای جدی مامایی است. در طی زایمان، اول سر و بعد تنه و اندامهای نوزاد از بدن مادر خارج میشوند و بعد از خروج جنین، بندناف او قطع میشود و بعد از مدتی جفت خارج خواهد شد.
در برخی موارد، قبل از خروج جنین از بدن مادر، کلافی از بندناف از لگن مادر بیرون میآید و در کنار سر جنین تحت فشار قرار میگیرد. به محض تشخیص، سزارین فوری ضروری است.
این موارد در جنینهای نارس، زمانی که سر جنین کاملا حفره لگن را پر نکرده، جنین با پا وارد حفره لگنی شده یا مادر دچار تنگی لگن باشد و این امر مانع ورود کامل سر جنین به داخل لگن شود، دیده میشود و بطور کلی این گونه موارد نادر بوده و نیاز به نگرانی مادران عزیز نیست❤️